Denetim ve Kontrol

Denetim ve Kontrol

Gerek küresel ısınma ile su kaynaklarında toplanan suyun azalması, gerekse nüfus artışları nedeniyle su, özellikle temiz temini ciddi bir sorundur.

Ülkemiz boyutunda ciddi bir çölleşme ve su kaynaklarımızın korunması ve atık sularımızın arıtıla temiz su kaynaklarımızın kirlenmesine mani olunması ve mümkün olduğu kadar sularımızın geri kazanılması hayati ön taşımaktadır. Bu nedenle işletmelerimizin su/proses yönetimi stratejilerinin planlanması, verimli su kullanımı ve su kalitesinin artırıması çalışmaları, geri kazanım çalışmaları için su karakterizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.

ROSCHE; müşterilerine risk yönetimi ve performans optimizasyonuna eklenmiş ekonomik değer yaratmak için su arıtma proses ve tesislerinize Sertifikasyon, Danışmanlık, Eğitim ve Uygunluk Denetimi hizmetleri verir.

Her türlü büyüklükten ve değişik sektörden pek çok firma, uygunluk değerlendirmelerini Tüsam ile gerçekleştiriyor. Firmaların ortak amacı; yürüttükleri faaliyetlerin, gerçekleştirdikleri projelerin, ürettikleri ürünlerin ve verdikleri hizmetlerin değerini yükseltmektir.

Uygunluk değerlendirmesi, Tüsam ın danışmanlık, eğitim ve belgelendirme ile birlikte gerçekleştirdiği dört ana aktiviteden bir tanesidir.

  • Endüstriyel Tesislerdeki Uygunluk Denetimi Hizmetlerimiz ;
  • İmalat kontrolü (yeni ekipmanların)
  • Tedarik sürecindeki yönetim hizmetleri.
  • Teknik denetleme (yeni ve mevcut proseslerde)
  • Servisteki tesislerin kontrolü )Saha kontrolü -yeni ve mevcut proses aşamalarında)
  • Servis süresince yapılan kontroller
  • Test, ölçüm, kalibrasyon
  • Geçici ve Kesin Kabul süreçlerinde saha kontrolleri
  • Teknik kontrolde dış kaynak kullanımı
  • 2. Taraf denetleme