Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık

Çalışanlarınızın en son yöntem ve uygulamalara göre hareket etmesinin ve kalite, sağlık, güvenlik, çevresel koruma ve sosyal sorumluluk alanlarında “doğru tavır ve davranışı” benimsemelerinin gerekli olduğuna inanıyorsanız; bunun gerçekleşmesi en ideal yol eğitimdir.

Su Arıtma tesislerinden, Atık su Arıtma Tesislerinin yapımı kadar verimli şekilde işletilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru şekilde işletilmeyen arıtma tesisleri ek işletme maliyeti ve yükü doğurur. Çıkış sularının analizi, takip edilmesi eğer sorun varsa giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi büyük önem taşır.

Türk Su Araştırma Merkezi, ROSCHE işbirliğiyle; arıtma tesisleriniz için işletme ve danışmanlık hizmeti ile firmanız üzerindeki yükü hafifletmekte, maliyetleri düşürürken tesisinizin kullanım ömrünü uzatmakta ve çıkış suyunuzun kalitesi imkanlar dahilindeki en üst seviyeye çıkarmaktadır.

 

Su Arıtma Tesislerinin ;

Daha verimli çalışmasını sağlamak,

Ekonomik şekilde işletilmesine yönelik öneriler,

Tesisin işletecek personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi,

Su Arıtma tesisinden alınan çıkış suyu numunelerinin analiz edilerek sonuçlarının istatistiksel olarak takip edilmesi,

Su Arıtma tesisinin su kirliliği kontrol yönetmeliğine en uyumlu şekilde tasarlanması,

Su Analiz sonuçlarını inceleyerek tesisin daha verimli çalışması için yapılacakların belirlenmesi,

Su Arıtma tesisinde doğabilecek sorunların belirlenmesi ve ivedi şekilde düzeltilmesi ve ilerde yaşanabilecek arızaların öngörülmesi,

Su Arıtma tesisinin kullanım ömrünü uzatmak üzere yapılacakların incelenip uygulanması,

Çevre Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.