Besi Çiftliği Su Arıtma Sistemi

Besi Çiftliği Su Arıtma Sistemi

Besi Çiftliği İçin Su Arıtma Sistemleri

 

Kanatlı, küçük ve büyük baş hayvan üretiminde ortam ve yem kadar, tüketilen suda kanatlının gelişim döngüsünde ciddi bir etken durumundadır.

Tavuk Çiftliği ve Besi Çiftliği İçin Su Arıtma Sistemi ihtiyaçlarınız, ROSCHE un üstün mühendislik ve su arıtma teknolojileri ile sunulmaktadır. İhtiyacınız olan Su arıtma sistemine ulaşmak için ROSCHE Su Arıtma Teknolojileri nin size özel su arıtma sistem projesi ve dizayn seçeneklerini talep edin.

 

Besi Çiftliği İçin Su Arıtma için Kullanılan su belirli niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü kanatlılarda yaş, cinsiyet ve türe göre değişmekle birlikte vücutlarının %55-77’si sudan oluşmaktadır. Su, kanatlı bünyesi için birçok yönden önemli bir besin kaynağı ve besin kaynaklarını aktarıcı durumundadır. Dokuların ve hücrelerin bileşiminde yer aldığından, vücutta meydana gelen reaksiyonların harekete geçtiği ortamdır. Su, vücut ısısının ayarlanmasında, gıdaların sindiriminde ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında mutlaka gereklidir.

 

Tavuk, Küçük Ve Büyük Baş Hayvancılık Çiftlikleri Su Arıtma Sistemleri

 

Besi hayvanları tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.

 • Suyun mikrobiyolojik olarak uygunluğu,

 • Asit/baz PH değerleri,

 • Kalsiyum, magnezyum ve nitrat, sülfat gibi sodyum tuzlarından oluşan (TDS) değeri

 • Alüminyum, arsenik, bor gibi ağır metallerin yoğunluğu,

 

Hayvanlarda

 • Canlı ölümleri,Geçici ve kalıtsal hastalıklar,

 • Sindirim, Damar ve kemik hastalıkları,

 • Kilo kaybı yada gelişim gerilemesi gibi hastalıkların başlıca sebebidir.

 

Tavuk Çiftliği ve Hayvan Çiftliklerinde Besicilikde genel olarak Yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından yararlanılır, Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı maddelerin,  organik bileşikler,  yıl ve  hava koşullarına  bağlı  olarak  mikrobiyal  kontaminasyon  su  bileşimin dalgalanma, içeriği yüksek, miktarda bulunmaktadır.

 

Tipik olarak, yüzey kaynaklarının , evsel kanalizasyon, Zirai ilaç kalıntıların,  nedenlerle sonucu yoğun  kirliliği gözlenmiştir. Büyük ölçüde, su organoleptik özelliklerini olumsuz gelişimi söz konusudur. Kuyu suyu ve yer altı  suyunun  kalitesini  artırmak  mümkündür.  

Su analizinden  sonra  istenen  kıritere ve kulanım amacı düzeyine uygun bir filitrasyonla getirebilinir. Başlıca  sorunlar,  demir,  flor,  büyük  mineralizasyonu,  sertlik (Kireç),  tuzlarının varlığı,  yanı sıra sülfat  içeriği,  istikrarlı stronsiyum klorür,  bor,  Agır metaller ,  bromür,  nitrat,  mikrobiyolojik , Koli-form bakteri diğer ajanlar olabilir.

Bu ajanların varlıgı besicilikte yemden yaralanma ve  Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları  ve ölümlere neden olduğu gözlenmiştir.  

 

Besi, Yumurta ve Süt Hayvancılığında Su arıtma sistemi

 

Su yönetiminin besi performansı ve ürün kalitesine etkilerinde verimi arttırmak suyun biyolojik ve kimyasal olarak kontrol altına alınması ile sağlanır.

 Bu sebeple;

 

 • Su kaynağınız doğru yerde olmalıdır.

 • Suyun biyolojik ve kimyasal yapıları test yapılması suretiyle tespit edilmelidir.

 • Bu test sonuçlarına göre gerekecek dezenfeksiyon ve arıtma ünitelerinin kurulması gerekir.

 • Devamlı ve düzenli aralıklar ile sistemin  test numuneleri alınıp analiz ettirilmelidir.

 • Bu amaçla kurulmuş su üniteleri düzenli bakım altında tutulmalıdır.

 • Filtreleme,Yumuşatma,Asitleme,Nötrleme,Dezenfekte etme,Remineralizasyon

 

Besi, süt ve yumurta hayvanları tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.   Kaliteli içme suyu ;Renksiz, kokusuz, tortusuz, asit/baz PH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma, minaral madde, fiziksel veya kimyasal ajanların varlıgı veya yok-lugunu belirleyen testler su kalitesini belirler .