Buhar Kazanı Su Arıtma Sistemi

Buhar Kazanı Su Arıtma Sistemi

Buhar Kazanı İçin Su Arıtma Sistemi

 

Buhar Kazanı İçin Su Arıtma Sistemi; Isıtma ve Kazan sistemlerinde; ısının yani enerjinin transferini sağlayan  ana taşıyıcı suyun karakter özelliği  sistem performansını doğrudan ve kesin olarak etkilemektedir.

Sıradan bir musluk suyu yada ön arıtılmış su yerine kullanılacak kireçsiz ve düşük iyonlu çevrim suyu, sistem bileşenlerine ısı iletim hızını %30 a varan oranlarda yükseltmektedir. Ayrıca sistem tesisatları üzerinde kalıntı ve partikül oluşumunuda engellemektedir. Buradan yola çıkarak,  hem sistem performansını hemde sistem durabilitesini (dayanımını) gözle görülür oranlarda yükseltmekte, katı,sıvı yada gaz yakıt kullanımında enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

Isıtma ve Kazan besleme suyu arıtma sistemleri , kazan ünitesi bileşenlerini ve boru tesisatını, rezistans ve eşanjör gibi ısıtıcıları korozyon ve kireçten korumak için kullanılır.

Rosche Su Arıtma Teknolojileri,  üretilen paket su arıtma ve su yumuşatma sistemleri ile tüm bu problemleri ortadan kaldırarak  ısıtma ve kazan sistemlerinizin optimal değerlerde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

 

Doğru arıtma işlemi yapılmadan kazan besleme suyu , kazanın ve aşağı akış ekipmanının kirlenmesine ve aşınmasına neden olmaktadır.

TÜSAM & ROSCHE işbirliğiyle geliştirilen su yönetimi sistemleri; uzun yıllardır sahada uygulanan, sonuçları optimize etmek ve kaliteyi yükseltmek için geliştirilmiş küresel teknolojilere dayanmaktadır.

Bunlar, sistemin hedeflerine ulaşılması için özenli destek ve hızlı yanıtların sağlanması amacıyla tesis sahasına yakın veya tesis içinde bulunan özel ve deneyimli saha servis ekipleri  tayini ile sağlanır.

 

Kızgın Su Kazanı Ve Buhar Jeneratörü Su Arıtma Sistemi

buhar-kazani-su-aritma-sistemi

 

ROSCHE tecrübesi ve uzmanlığıyla kızgın su kazanlarında ihtiyaç duyulan yüksek kapasiteli besi suyu ihtiyaçlarına tam ve eksiksiz çözüm sunulmaktadır.

Normal buhar kazanlarının aksine, Kızgın su kazanları en az %30 daha fazla besi suyuna ihtiyaç duymaktadır. Bu kazanlarda yine kondens tankı kullanılsana su buharlaşma hızı ve iyon çökelmesine paralel olarak blöf sayısı daha fazla olduğundan su besi ihtiyacıda daha yüksektir.

 

Buhar kazanlarında ortalama su sıcaklığı işletme prosesi ve dizayna göre değişkenlik göstermek üzere 90-130 derece aralığında işletilmektedir. Kızgın su kazanları ise yüksek basınç altında 150-230 derece sıcak ortalamasında çalışmakta ve her daim yüksek iyon kontaminasyonu içermektedir. Kirletici madde çökelmesi çok daha hızlı yaşanmaktadır.

Öte yandan kondense tankı dönüşünde besi suyunun soğuk yada %50 den fazla olmak üzere düşük sıcaklıkta gelmesi, kazanda vuruntu ve buhar koçu oluşturmakta, bu durumda kazan ömrünü çok ciddi ölçüde azaltmaktadır. Göz ardı edilen bu durum aslında sistem beslemesinin eksik yada yanlış yapılması sonucu oluşan bir durum olup besi suyu ve kondens tankının doğru büyüklükte seçilmesi ile çözülebilecektir.

İşletmemiz bu konularda uzmanlaşmış olup tesis güvenliğini üst düzeyde tutacak mühendislik ve sistem dizaynlarına sahiptir.

 

Doğalgaz Kazanı Ve Kat Kalorifer Sistemleri İçin Su Arıtma Sistemi

kat-kaloriferi-su-aritma-sistemi

 

Doğalgaz kazanı ve Sıvı Yakıtlı Kat kalorifer kazanları için kireçsiz ve arıtılmış su mutlak bir ihtiyaçtır. Bu sistemler tamamen kapalı devre çalıştığından düşük miktarda besi suyuna ihtiyaç duyar. Fakat Tesisat içerisinde dolaşan ve ısıyı transfer eden ana madde olan sirkülasyon su yükü çoğunlukla göz ardı edilir.

 

Konusunda uzman mühendislerce tasarlanmış Doğalgaz kazanı ve sıvı yakıtlı kalorifer kazanlarında günde en az bir adet olmak üzere blöf sağlanmakta ve sistemde düşük iyonik yük oluşturulmaktadır.

İş bu durum kapalı devre hat korozyonunu her daim engellemekte ve sistemde enerji verimliliği sağlamaktadır. 

Rosche Su Arıtma Teknolojileri ile yumuşatma ve kireç giderim cihazları tamda bu iş için tasarlanmış olup, kapalı devre ısı transfer tesisatlarınızı korozyon ve kirece karşı maksimum düzeyde korurken her daim enerji verimliliği sağlamaktadır.